โฮงเจ้าฟองคำ จ.น่าน

separator
Price
Scroll down

โฮงเจ้าฟองคำ จ.น่าน

per person
ครัวไฟ ครัวของชาวล้านนาจะแยกออกจากตัวบ้านและตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของห้องนอนเสมอ มีเตาไฟเป็นกระบะบรรจุถ่านและขี้เถ้าอัดแน่นวางเส้าหรือหินสามก้อนไว้เป็นฐานสำหรับหุงต้ม เหนือเตามีหิ้งไม้ไผ่สานเพื่อเก็บเครื่องใช้ในครัวทั้งภาชนะและวัดตุดิบปรุงอาหาร ควันไฟจากการปรุงอาหารจะช่วยรมภาชนะที่เพิ่งสานเสร็จใหม่ให้แห้งไว ไม่มีมอดแมลงมาชอนไชได้
ครัวไฟมีข้อห้ามหรือความเชื่อหลายเรื่อง เช่น ไม่ให้วางหม้อค้างไว้ที่เตา เพราะทำอะไรก็จะไม่เจริญ และห้ามหญิงสาวเก็บภาชนะซ้อนกัน เพราะเป็นลางว่าจะมีสามีหลายคน
1

Tour Location

Leave a Reply

Accommodation
Meals
Overall
Transport
Value for Money