สถานที่ท่องเที่ยวกำแพงเพชร

1. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

โบราณสถานขนาดใหญ่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และศรีสัชนาลัย แบ่งออกเป็น 2 เขต คือเขตในกำแพงเมือง และนอกกำแพงเมือง มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านการใช้วัสดุศิลาแลง และรูปแบบศิลปกรรมไทยดั้งเดิม

พิกัด : https://goo.gl/maps/7sXiYMFwpvnfHxkp6
เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

 

 

2. อุทยานแห่งชาติคลองลาน

สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบผสมป่าเบญจพรรณ บนเทือกเขาสลับซับซ้อน ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง

พิกัด : https://goo.gl/maps/Xf6Rz7PoTjGEuNFH8
เปิดให้เข้าชม : 09.00-17.00 น.

 

 

3. โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความอดทน ด้วยความสูง 1,964 เมตร จากระดับน้ำทะเล ใช้เวลาเดินเท้าไป-กลับ 5 วัน โมโกจู จึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร มีหมอกปกคลุมจัดบนยอดเขา โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว มองจากยอดเขาลงไปก็จะเห็นทะเลหมอกแห่งป่าตะวันตกอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

พิกัด : https://goo.gl/maps/S4am3WYN311qtadL8
เปิดให้เข้าชม : 09.00-17.00 น.

 

 

4. หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่บริเวณปากคลองสวนหมาก ตำบลนครชุม สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบพม่าผสมไทย โดยพ่อค้าชาวพม่า เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุโมงค์ พุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่ง ชาวเมืองกำแพงเพชรให้เคารพศรัทธาอย่างมาก

พิกัด : https://goo.gl/maps/oPaKNT448Yk9DhG19
เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

 

 

5.วัดบรมธาตุนครชุมกำแพงเพชร

พระบรมธาตุนครชุม มหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมายาวนานกว่า 600 ปี สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ ถอดแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศพม่า  ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ หากใครมาเที่ยวกำแพงเพชร ต้องแวะมาสักการะสักครั้งหนึ่ง

พิกัด : https://goo.gl/maps/CmCtdP7SLjJuseg66
เปิดให้เข้าชม : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

 

6. บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ลักษณะเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ความร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส มีสถานที่สำหรับให้บริการอาบน้ำแร่ อ่างอาบน้ำร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเท้า รวมถึงนวดแผนโบราณด้วย ผู้ที่เจ็บป่วยโรคเหน็บชา อัมพฤกษ์ ปวดข้อกระดูก และโรคผิวหนัง เชื่อกันว่าน้ำร้อนในบ่อแห่งนี้สามารถช่วยรักษา หรือบรรเทาอาการได้โดยลงไปแช่ในบ่อที่จัดเตรียมเฉพาะ

พิกัด : https://goo.gl/maps/2v6edrzgnQW4jiKv8
เปิดให้เข้าชม : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

 

 

 

7. ริมแม่น้ำปิง

ริมน้ำปิง แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกำแพงเพชรที่ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของแต่ละวัน จะมีผู้คนมาชื่นชมกับบรรยากาศโดยรอบที่เงียบสงบ มีลมเย็น ๆ พัดโดยรอบริมน้ำปิงแบบเอื่อย ๆ ตลอดเวลา ริมน้ำปิงแห่งนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชร ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในบริเวณตัวเมืองจึงสามารถปั่นจักรยานมาสัมผัสกับบรรยากาศของริมน้ำปิงได้ตลอดเวลา

พิกัด : https://goo.gl/maps/u6XrPWg4t4kEACfQ9
เปิดให้เข้าชม : เปิดบริการทุกวัน 24 ชม