สุพรรณบุรี One Day Trip

separator
Price 999฿
Scroll down

สุพรรณบุรี One Day Trip

999฿ per person

กรุงเทพฯ–สวนน้ำบึงฉวาก-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ –วัดป่าเลไลย์วรวิหาร-กรุงเทพฯ

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

07.00 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ

09.00 น. เดินทางถึง สวนน้ำบึงฉวาก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่สวยงามบรรจุน้ำได้กว่า 400 ลูกบาศก์เมตร
และมีอุโมงค์ความยาวประมาณ 8.5 เมตร ผู้ชมสามารถเดินลอดผ่านใต้ตู้ปลาได้บรรยากาศเหมือนอยู่ใกล้สัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย

11.00 น. บริการอาหารกลางวัน

13.00 น. นำท่านนมัสการ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ปลูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอู่ทอง และมีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี จุดเด่นของวัดอยู่ตรงองค์พระปรางค์ นักโบราณคดีจำนวนไม่น้อยให้ความเห็นว่า ปรางค์องค์นี้น่าจะเป็นศิลปะการก่อสร้างสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ เพราะจากหลักฐานการก่อสร้างองค์ปรางค์เป็นการก่ออิฐไม่ถือปูน ซึ่งเป็นวิธีการเก่าแก่ก่อนสมัยอยุธยา ภายในวัดยังมีโบราณสถานที่สำคัญคือ พระปรางค์องค์ใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ด้านหน้าพระปรางค์ ก่อด้วยอิฐสอดิน ผิวด้านนอกฉาบปูน ฐานทำเป็นชุดฐานบัวลูกฟักสี่เหลี่ยมย่อมุมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 4 ชั้น รองรับองค์เรือนธาตุ นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม จำนวน 2 องค์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์ อุโบสถ วิหารน้อย และซากเจดีย์รายจำนวน 2 องค์ ภายในวิหารยังมีพระพุทธรูปหินทรายอีกจำนวนหนึ่งด้วย

14.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร ประวัติความเป็นมาหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณมาแต่โบราณกาล ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้ากาแลโปรดให้บูรณะวัดป่าเลไลยก์ เมื่อ พ.ศ. ๑๗๒๔ แสดงว่าแสดงว่าวัดนี้ได้สร้างมาแล้วก่อนหน้านั้น     องค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารที่สูงใหญ่ มองเห็นเด่นแต่ไกล เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางป่าเลไลยก์ขนาด ใหญ่สูง ๒๓ เมตรเศษ สร้างตามแบบศิลปอู่ทองรุ่นที่สอง ซึ่งเป็นศิลปะฝีมือสกุลช่างอู่ทองแท้ๆ

15.00 น. ถึงเวลาอันสมควรานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ

🚩 กรุ๊ปเล็กเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

2-4  ท่าน 2,790 บาท/ท่าน
5-7 ท่าน 1,390 บาท/ท่าน
8 ท่านขึ้นไป 999 บาท/ท่าน

ราคานี้รวมบริการอาหารกลางวัน

🍫 เดินทางกับเรา/ สอบถามโปรแกรม/ข้อมูลเพิ่มเติม ช่องทาง Inbox
⚡️Office 02-0862338
🍭083 -3232831 ติ๊ก
⚡️095-4618519 แม็ก
🆔Line : @bunthariksmile
📝เลขที่ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว 11/08770
💚ความสุขที่แตกต่าง อยู่ห่างแค่…เปิดใจ 💚
1

Tour Location

Leave a Reply

Accommodation
Meals
Overall
Transport
Value for Money