วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

separator
Price
Scroll down

วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

per person

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน พระบรมธาตุแช่แห้ง สร้างในสมัยเจ้าพระยาการเมือง (เจ้าผู้ครองนครน่านระหว่าง พ.ศ.1869-1902) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาการเมืองเสด็จไผช่วยสร้างวัดหลวงอภัย (วัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ.1897

องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบของพระธาตุแช่แห้งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย โดยรอบองค์บุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลืองผสมทองแดง) ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน

พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ชาวล้านนาเชื่อว่า หากได้เดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระธาตุแช่แห้งได้ทุกวันระหว่างเวลา 06:00-18:00 น.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#NanTravel #น่าน #น่านนคร #เที่ยวเมืองไทย #เที่ยวไทยเท่ #แอ่วเหนือ #บุณฑริกสมายล์ #ความสุขที่แตกต่างอยู่ห่างแค่เปิดใจ

 

1

Tour Location

Leave a Reply

Accommodation
Meals
Overall
Transport
Value for Money