ประกันการเดินทาง Chubb

separator
Price 185฿ Days/ Trip/ Year
Scroll down

ประกันการเดินทาง Chubb

185฿ per person

หากคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวในต่างแดน คุณคงต้องการใช้เวลาในวันหยุดพักผ่อนของคุณอย่างเต็มที่ ถึงกระนั้นก็ตาม เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นกับคุณได้ทุกเมื่อ อาทิ สัมภาระสูญหาย เที่ยวบินล่าช้า เพื่อให้วันหยุดพักผ่อนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุดกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ คุณควรมีประกันภัยการท่องเที่ยวติดตัวไว้ เพื่อสนุกกับการท่องเที่ยวได้อย่างไร้กังวล

ความคุ้มครองหลักของแผนประกันภัย

 • คุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
 • คุ้มครองการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
 • ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกการเดินทาง
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการลดจำนวนวันเดินทาง
 • คุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า
 • คุ้มครองการพลาดเที่ยวบินเนื่องจากสายการบินจำหน่ายบัตรโดยสารเกิน
 • คุ้มครองหากได้รับกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
 • คุ้มครองบ้านของคุณในขณะที่คุณเดินทาง
Days/ Trip/ Year
1

Tour Location

Leave a Reply

Accommodation
Meals
Overall
Transport
Value for Money