สถานที่ท่องเที่ยวสุโขทัย

1.วัดมหาธาตุ

  วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีความสำคัญของกรุงสุโขทัย ภายในมีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือ ทรงดอกบัวตูม มีความงดงามตามแบบฉบับศิลปะสุโขทัยแท้ๆ เป็นเจดีย์ประธาน รายรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์บนฐานเดียวกัน

พิกัด : https://goo.gl/maps/raDwyLmGTfhz7v3J7
เปิดให้เข้าชม : 06.30-18.00 น.

 

 

2.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ภายในมีโบราณสถานที่สำคัญมากมายทั้ง พระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน ที่ยังคงหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ โดยสามารถปั่นจักรยานชมรอบๆ อย่างเพลิดเพลิน ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด ได้แก่ วัดศรีชุม วัดมหาธาตุ และพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พิกัด : https://goo.gl/maps/8W1q2TP6KJrTEMsUA
เปิดให้เข้าชม : 06.30-18.00 น.

 

 

3.วัดศรีชุม 

อีกหนึ่งวัดสวยและเป็นไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวสุโขทัย ที่นี่ตั้งอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ คือ พระพุทธอจนะ ที่นี่ยังมีเรื่องราวของ ตำนานพระพุทธรูปพูดได้ อีกด้วย

พิกัด : https://goo.gl/maps/QSxeuUxz95qt8Ngt5
เปิดให้เข้าชม : 09.00-17.00 น.

 

 

4.วัดสะพานหิน

เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่เราอยากให้แวะมาเที่ยวกันก็คือ วัดสะพานหิน ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขมทัย นั่นเอง ความโดดเด่นของวัดสะพานหินแห่งนี้ก็คือ พระพุทธรูปยืน ปางประทานอภัย สูงกว่า 12.50 เมตร มีพระนามว่า พระอัฎฐารส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับยืนที่นิยมสร้างกันในสมัยสุโขทัย และมีอายุมากกว่า 700 ปี

พิกัด : https://goo.gl/maps/ru6CTpKfEJR9hwX16
เปิดให้เข้าชม : 06.30-18.00 น.

 

 

5.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ ตำบลท่าชัย สำหรับ เมืองโบราณศรีสัชนาลัย อยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ แต่เดิมชื่อว่า เมืองเชลียง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นศรีสัชนาลัย

พิกัด : https://goo.gl/maps/NbAGLAi6SZFFqYww6
เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.

 

 

6.วัดช้างล้อม

วัดช้างล้อม วัดสวย สุโขทัย ที่ตั้งอยู่ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย แห่งนี้ ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่น่าแวะมาเที่ยวมากๆ หากได้มาสุโขทัยค่ะ ความสวยงามโดดเด่นของที่นี่ก็คือ เจดีย์ทรงลังกา ที่ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดช้างล้อม”

พิกัด : https://goo.gl/maps/1sLVU1kMLbeBSPPTA
เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.

 

 

7.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในเต็มไปด้วยโบราณสถานสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปรางค์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/1FoCQvmxbgsR4CM6A
เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.

 

 

8.วัดพิพัฒน์มงคล

สุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีโบราณสถาน และวัดสวยมากมาย อีกแห่งที่น่าสนใจก็คือ วัดพิพัฒน์มงคล แห่งนี้ค่ะ ซึ่งเป็นวัดที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมแปลกตา เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างกลางทุ่งนา คาดว่าอายุประมาณ 700 ปีเลยทีเดียว แต่ไม่มีหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ พบเพียงรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ ที่จมอยู่ใต้พื้นดินลงไป

พิกัด : https://goo.gl/maps/F8rHsK2vnMoxi2Zf8
เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

 

 

9.ดอยเขามุ้ง

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามแห่งใหม่ของสุโขทัยค่ะ บอกเลยว่าคนชอบเที่ยวธรรมชาติแบบลุยๆ ต้องมาที่นี่ เราจะได้ชมวิวทะเลหมอกสวยๆ โดยการนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปด้านบนของดอย รับรองความสวยงามและความประทับใจแน่นอน

พิกัด : https://goo.gl/maps/sdfyaNTZNz7S7Msa7
เปิดให้เข้าชม : ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์

 

 

10.เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติของจังหวัดสุโขทัยที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามโดยเรียกกันว่า แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ เพราะเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก ความปรองดอง ของชาวเมืองสุโขทัย และยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย มีลักษณะงดงาม คาดสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ให้ผู้คนไปสักการะอีกด้วย

พิกัด : https://goo.gl/maps/s6HKZ6WgNhpjmoH68
เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.