สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

1. วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  นอกจากนี้ยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา พระธาตุหริภุญไชยเป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ ๆ ที่ลงตัวสวยงาม ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ

พิกัด : https://goo.gl/maps/gjCNwG5dA7qQJnJw5
เปิดให้เข้าชม : 06.00 – 18.00 น.

 

 

2.วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน

ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ตั้งอยู่บนยอดเขามีชื่อว่า ดอยถ้ำหิน โดยจำลองลักษณะของพระธาตุอินทร์แขวนที่พม่า และได้สร้างองค์พระธาตุไว้บนก้อนหิน

พิกัด : https://goo.gl/maps/qqjA4wK4c8DpQc9Z7
เปิดให้เข้าชม : 05.00 – 18.00 น.

 

 

 

 

 

3.วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่ง

พิกัด : https://goo.gl/maps/k4DwgB4iKxbXkNqU9
เปิดให้เข้าชม : 08.00 – 17.00 น.

 

 

 

 

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

4.อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 และพบกับสีสันตระการตาของโคมแขวนนับร้อยที่งานพิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในช่วงวันลอยกระทง

พิกัด : https://goo.gl/maps/5SPJSRNvnJGeoNab6
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน

 

 

5.น้ำตกก้อหลวง

มีจุดเด่นที่น้ำเป็นสีฟ้าอมเขียวสวยงาม เกิดจากหินปูนละลายอยู่ในน้ำด้วย เมื่อแสงแดดส่องมาตกกระทบ น้ำจะดูดกลืนคลื่นสีแดงเอาไว้ ทำให้มองเห็นน้ำกลายเป็นสีฟ้าอมเขียว ใส ๆ ภายในบริเวณลานจอดรถของน้ำตกก้อหลวงนั้น จะมีจุดบริการห้องน้ำ ห้องอาบน้ำและร้านค้า ซึ่งเป็นคนในพื้นที่มาเปิดให้บริการ มีน้ำอัดลม ขนมห่อ ส้มตำ ไก่ย่างมาบริการ ซึ่งจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น

พิกัด : https://goo.gl/maps/5SPJSRNvnJGeoNab6
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน