สถานที่ท่องเที่ยวพิษณุโลก

1.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระพุทธชินราชถือเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง อายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ยังทรงเคยเสด็จไปนมัสการด้วยพระองค์เอง

พิกัด : https://goo.gl/maps/pS8RvMYK1NGQj9BY6 
เปิดให้เข้าชม : 6:00 – 18:00 น.

 

 

2.วัดนางพญา

สร้างโดยพระวิสุทธิกษัตรีย์ ผู้เป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวร เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินพระพิมพ์นางพญา หนึ่งในเบญจภาคีที่โด่งดังจนเซียนพระต้องมีไว้บูชา ภายในพระอุโบสถของวัดนางพญาประดิษฐานสมเด็จพระนางพญาขนาดใหญ่แสดงศิลปะสุโขทัย มีซุ้มเรือนแก้วประดับ สวยงามอ่อนช้อยมาก หากมีโอกาสไปเยือนพิษณุโลกควรไปกราบสักการะสักครั้ง

พิกัด : https://goo.gl/maps/heP8EYUp3yRwEEBV7
เปิดให้เข้าชม : 6:00 – 18:00 น.

 

 

3.พระราชวังจันทน์

ชมที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็มากราบสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรด้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน ลักษณะศาลาทรงไทยสีขาว ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรประทับนั่งหลั่งน้ำจากสุวรรณภิงคาร แสดงการประกาศอิสรภาพแก่ปวงชนชาวไทย ณ เมืองแครง เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราควรมารำลึก

พิกัด : https://goo.gl/maps/QcbgWUctR9Cn1ex39
เปิดให้เข้าชม : 6:00 – 19:00 น.

 

 

4.ศาลสมเด็จพระนเรศวร

ตัวศาลตั้งอยู่ติดกับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลักษณะศาลาทรงไทยสีขาว ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรประทับนั่งหลั่งน้ำจากสุวรรณภิงคาร แสดงการประกาศอิสรภาพแก่ปวงชนชาวไทย ณ เมืองแครง เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราควรมารำลึก

พิกัด : https://goo.gl/maps/SJ2txDMsyzH1mQK79
เปิดให้เข้าชม : 6:00 – 19:00 น.

 

 

5.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ ทั้งยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทยเก็บรักษาไว้มากมาย เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม

พิกัด : https://goo.gl/maps/KRaUdMCJNVuLbLoC7
เปิดให้เข้าชม : 8:00 – 16:30 น.

 

 

6.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ภูหินร่องกล้า ดินแดนแห่งเทือกเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เลย และเพชรบูรณ์ สภาพอากาศมีความเย็นตลอดปี รวมถึงมีฝนตกชุก ทำให้ที่นี่มักจะมีทะเลหมอก หรือเมฆลอยปรากฏให้เราได้เห็นกันบ่อยๆ

พิกัด : https://goo.gl/maps/Jm4MydMe6pBhASu36
เปิดให้เข้าชม : 24 ชั่วโมง

 

 

7.วัดจุฬามณี

เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสองแควเก่า เชื่อกันว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเมืองพิษณุโลกเดิม ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมหาราชทรงสร้างวิหารและได้เสด็จออกผนวช ณ วัดแห่งนี้ ภายในวัดยังคงพบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ “พระพุทธบาทจำลอง” ประดิษฐานอยู่ภายในปรางค์ขอมโบราณ ก่อด้วยศิลาแลง ฐานปรางค์ประดับด้วยปูนปั้นรูปหงส์อย่างงดงาม และ “ศิลาจารึก” ที่ฝังอยู่ภายในกำแพงมณฑป ปัจจุบันมีตู้กระจกครอบเพื่อรักษาสภาพ

พิกัด : https://goo.gl/maps/UoewiYZJFVX3Q5jF6
เปิดให้เข้าชม : 24 ชั่วโมง

 

 

8.ถ้ำพระวังแดง

ถ้ำพระวังแดงเป็นถ้ำขนาดใหญ่และมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตร มีทางเข้าถ้ำอยู่ตรงกลางถ้ำ เป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมากและมีปลาตาบอดอาศัยอยู่ 3 ชนิดซึ่งเป็นการค้นพบปลาชนิดใหม่ทั้งหมด สำหรับทางด้านหน้าถ้ำมีทางเล็กๆ ลงไปพบกับโถงถ้ำใหญ่ และมีลำห้วยอยู่ด้านล่าง ถ้ำมีความคดเคี้ยวมาก มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีอากาศหายใจสะดวกตลอดถ้ำ

พิกัด : https://goo.gl/maps/Neqty57hLsMhzwgN7
เปิดให้เข้าชม : จ – ศ

 

 

9.น้ำตกแก่งโสภา

พิษณุโลกที่เป็นต้นกำเนิดน้ำตกมากมาย รวมทั้งน้ำตกแก่งโสภาแห่งนี้ด้วย ที่นี่จัดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูงราว 40 เมตร ธรรมชาติโดยรอบมีความร่มรื่น เย็นสบาย ในช่วงฤดูน้ำหลากนั้น สายน้ำตกแห่งนี้ค่อนข้างไหลเชี่ยวกราก ส่วนในช่วงฤดูแล้งที่มีน้ำน้อย จะพบกับมุมมองแตกต่างในภาพของน้ำตก ที่ไหลลดหลั่นเป็นชั้นต่าง ๆ 3 ชั้นอย่างชัดเจน

พิกัด : https://goo.gl/maps/fTnkg1CkpbCGsiJ28
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00

 

 

10.อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

มีชื่อเรียกตามชาวบ้านว่า น้ำตกปากรอง ตั้งอยู่ที่บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 145 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากในจังหวัดพิษณุโลก มีถึง 7 ชั้นแต่ละชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติชาติตระการยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ -ผาแดง หน้าผาที่มีลักษณะชันมีหินทรายสีแดง เส้นทางนี้ต้องใช้เจ้าหน้าที่นำทาง -น้ำตกนาจาน มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่หินค่อนข้างลื่น จึงยังไม่เปิดเป็นทางการ -ผากระดาน เป็นภาพแกะสลักของมนุษย์หินยุคโบราณ ลักษระเป็นรูปทรงเหมือนเรขาคณิต -ถ้ำน้ำมุด เกิดจากน้ำตกนาจาน แยกเป็น 3 สาย สรเางความสวยงามแปลกตา -ถ้ำกา มีร่องรอยของมนุษย์โบราณ แกะสลักไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ ราวกว่า 7,000 ปี

พิกัด : https://goo.gl/maps/Dh2f6fYRMwrhEateA
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน (ตรวจสอบเวลาเข้าชมเพิ่มเติมที่ Facebook Page คลิก

 

11.สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เราสามารถมองเห็นดาวเต็มฟ้ายามค่ำคืน ตื่นเช้ามาพบสายหมอกลอยละล่องท่ามกลางขุนเขาเขียวขจี และพบกับจุดชมทิวทัศน์มุมกว้างที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก

พิกัด : https://goo.gl/maps/8pJpHnPTiF93m57R6
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน