สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร

1.บึงสีไฟ

บึงสีไฟ บึงน้ำจืดตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย กินเนื้อที่กว่า 5,390 ไร่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพิจิตร ทัศนียภาพสวยงาม ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ ละยังแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด

พิกัด : https://goo.gl/maps/Xf8bgYoo1UY7botB8

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน

 

 

2.วัดรูปเขาช้าง

วัดอันเป็นโบราณสถานเก่าแก่ประจำเมืองพิจิตร อันโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งของเจดีย์ทรงลังกาโบราณสีทองอร่ามบนยอดเขาสูงกลางเมืองพิจิตร มาที่นี่นอกจากจะได้สักการะพระพุทธรูปบนยอดเขาแล้วยังสามารถชมวิวมุมสูงของเมืองพิจิตรแบบ 360 องศาได้อีกด้วย

พิกัด : https://goo.gl/maps/wCtbHtxG8mG8tajVA

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08:00 – 18:00 น.

 

 

3.วัดโพธิ์ประทับช้าง

โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองพิจิตร ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของการประสูติของพระพุทธเจ้าเสือ มีลักษณะเป็นวัดที่มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้นตามแบบศิลปะสมัยอยุธยา มีโบสถ์และวิหารขนาดใหญ่ ภายในโบสถ์ประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์ขนาดใหญ่เป็นพระประทาน อายุกว่า 300 ปี ภายหลังเสียหายผลของทำสงคราม บางส่วนได้รับการบูรณะซ่อมแซนใหม่โดยกรมศิลปากร เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้ชมและศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปกรรมโบราณสมัยอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/FQx2hiwdkfKW5oGQ6

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08:00 – 17:00 น.

 

 

4.วัดท่าหลวง

วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันตก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนที่มีอายุกว่า 800 ปี หล่อด้วยทองสำริด มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นพระประธาน อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่เคารพบูชาของชาวพิจิตรมาช้านาน

พิกัด : https://goo.gl/maps/JueoieZT7c8TuLis8

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 09:00 – 16:00 น.

 

5.อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

เมืองพิจิตรเก่าดั้งเดิมตั้งแต่โบราณที่ปัจจุบันเหลือเป็นเพียงซากปรักหักพังที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์แก่คนรุ่นใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่เศษ ภายในตัวอุทยานมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นไปด้วนต้นไม้ใหญ่ และแมกไม้นานาพันธุ์ จึงถูกจัดให้เป็นสวนรุกชาติไปในพื้นที่เดียวกันด้วย นอกจากจะเป็นโบราณสถานสำคัญของเมืองพิจิตรแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามของชาวเมือง ด้วยบรรยากาศคลาสสิกร่มรื่น เงียบสงบ ร่มเย็น

พิกัด : https://goo.gl/maps/SFuPnwAPQUQEFAGJ9

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08:00 – 17:00 น.