ดินเนอร์

🎆🎆”ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกับเรือ วันเดอร์ฟูลเพิร์ล”🎆🎆
📣วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดให้บริการ 2 รอบ

📍รอบดินเนอร์ เวลา 20.30 – 23.00 น.

📍***อัตราค่าบริการ (รอบดินเนอร์วันลอยกระทง)***
ผู้ใหญ่ ราคา 1,290 บาท
เด็ก (4-10 ขวบ) ราคา 990 บาท
ราคานี้รวม
-การล่องเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
-อาหารบุฟเฟต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
-เครื่องดื่มต้อนรับ
-การแสดงพิเศษและการแสดงดนตรีสด
-กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน
-ชมดอกไม้ไฟ จากทางกรุงเทพฯ จัด (มีหรือไม่มีจะแจ้งก่อนวันงาน)