Image Alt

About Us

About Our Agency

กว่าจะมาเป็นเรา

บริษัท บุณฑริก สมายล์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งมีความเห็นว่า ในปัจจุบัน บริษัททัวร์มีจำนวนมากและมีการแข่งขันสูง ดังนั้น การที่เราจะตั้งบริษัททัวร์ในลักษณะเชิงเดี่ยว จึงไม่มีข้อแตกต่างจากบริษัทอื่น ผู้ก่อตั้งจึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการงานบริการด้านอื่นๆ อาทิ การอบรมสอนภาษาอังกฤษ การอบรมด้านการลงทุน การสอนโยคะ รวมเข้าด้วยกันในลักษณะ One Stop Service ซึ่งทางบริษัทมีบุคลากรที่พร้อมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านท่องเที่ยว ภาษา การลงทุน และโยคะ จึงร่วมมือกันก่อตั้งบริษัท บุณฑริก สมายล์ เพื่อสร้างความต่างและเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการอย่างครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ในการสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้าของท่าน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท ที่ต้องการให้บริการคอร์สโยคะให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของท่าน หรือหน่วยงานราชการ สถาบันหรือองค์กรณ์ที่ต้องการจัดกรุ๊ปท่องเที่ยว อบรมภาษาอังกฤษและจัดอบรมโยคะให้กับพนักงาน บุณฑริกสมายล์ยินดีให้บริการเป็นอย่างยิ่ง

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit. Etiam fermentum tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit. Etiam fermentum tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit. Etiam fermentum tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit. Etiam fermentum tincidunt.